gabinet ortodontyczny

Kwalifikacje Ortodonty

  • Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
  • specjalizacja I º: stomatologia ogólna
  • specjalizacja II º: ortodoncja
  • liczne kursy i szkolenia doskonalące zakończone uzyskaniem dyplomów i certyfikatów
  • krajowe i zagraniczne sympozja i konferencje naukowe


Wiedza i doświadczenie

Umiejętności praktyczne, poparte specjalistyczną wiedzą, a także regularnym uczestnictwem w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych dają gwarancję optymalnego efektu leczenia.